Florine Koenen

florine@colourfoolagency.com

+31 6 385 32 666

 

Pascale Tesser

pascale@colourfoolagency.com

+31 6 5137 558

Finance

administratie@colourfoolagency.nl

+31 6 3603 7599

Wat wordt bedoeld met een optie
Een optie is een verzoek van de opdrachtgever aan Colourfool Agency om een bepaalde datum vrij te houden voor een eventuele boekingsovereenkomst.
 
Wanneer moet een optie worden bevestigd
De opdrachtgever kan een optie nemen op een boekingsovereenkomst met de Artiest. De optie moet ten minste 24 uur voor de boekingsdatum worden bevestigd. 
 
 
Wat wordt bedoeld met een boeking
Een boekingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Colourfool Agency, over een opdracht voor een van Colourfool Agency artiesten. De artiest verbindt zich ertoe op een bepaalde datum bepaalde diensten te verlenen en de opdrachtgever voor een bepaalde periode publicatierechten te verlenen. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de door de artiest geleverde diensten te betalen aan het Colourfool Agency.
boekingsovereenkomst komt tot stand wanneer een klant zich met Colourfool Agency verbindt om zijn artiest tegen een bepaalde vergoeding diensten of publicatierechten te laten verlenen.
 
 
Hoe kunnen artiesten geboekt worden?
Het is mogelijk om onze artiesten per dag, halve dag of uur te boeken. Een boeking van een halve dag bestaat uit 4 uur en moet eindigen om 13.00 uur of na 14.00 uur.

Kan de boeking na bevestiging worden geannuleerd

Een boekingsovereenkomst kan niet kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering op de dag van het contract wordt 100% van het standaardtarief in rekening gebracht. Bij annulering door de klant wordt 50% van het standaardtarief in rekening gebracht, ongeacht de boekingsperiode voorafgaand aan de boeking.

 
Wat zijn de betalingsvoorwaarden van Colourfool Agency
De opdrachtgever dient het factuurbedrag binnen 30 dagen na de op de factuur vermelde datum over te maken op de rekening van Colourfool Agency op het bankrekeningnummer is: 86.18.71.693, o.v.v. het factuurnummer .
 
 
Welke reiskosten worden in rekening gebracht?
Bij boekingen van een halve dag buiten Amsterdam worden de reiskosten berekend op basis van het uurtarief. Ook voor uurboekingen binnen Amsterdam worden reiskosten in rekening gebracht.
Welke reiskosten worden in rekening gebracht?
Bij boekingen van een halve dag buiten Amsterdam worden de reiskosten berekend op basis van het uurtarief. Ook voor uurboekingen binnen Amsterdam worden reiskosten in rekening gebracht.
Voor het voorbereiden en uitvoeren van boekingen zijn altijd de volledige reiskosten inbegrepen. Bij reizen met de trein is dit de eerste klas van de reis, bij autovervoer is de vergoeding € 0,19 per KM.